Lịch tiêm phòng covid-19 cho học sinh THCS Đồng Yên - Mũi 1

Thứ năm - 25/11/2021 10:40
Lịch tiêm  vác xin phòng covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, loại Vác xin Comirnati (Pfizer-BioNTech)
Lịch tiêm phòng covid-19 cho học sinh THCS Đồng Yên - Mũi 1
DANH SÁCH TIÊM COVID-19 - ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH 
TT Họ và tên (*) Ngày sinh dạng dd/mm/yyyy (*) Đơn vị  Thời gian tiêm ngày 27/11/2021 vào khung giờ
1 Hà Huy Hoàng 19/09/2009 6A3 7h30-8h00
2 Hoàng Anh Tú 07/01/2009 6A4
3 Hoàng Thị Vân 17/03/2009 6A4
4 Đỗ Việt Anh 02/06/2009 7B1
5 Phạm Hoàng Anh 30/10/2009 7B1
6 Đỗ Hà Ngọc Ánh 21/04/2009 7B1
7 Hoàng Xuân Bách 20/08/2009 7B1
8 Triệu Thị Bích Doan 07/05/2009 7B1
9 Đào Phương Dung 14/12/2009 7B1
10 Đặng Thế Duy 24/03/2009 7B1
11 Hoàng Thanh Dược 04/04/2009 7B1
12 Vũ Thùy Dương 20/02/2009 7B1
13 Nguyễn Đức Gươm 29/11/2009 7B1
14 Đỗ Minh Hằng 14/10/2009 7B1
15 Hoàng Thị Thu Huyền 18/06/2009 7B1
16 Đoàn Thu Hương 25/03/2009 7B1
17 Nguyễn Thanh Lam 05/06/2009 7B1
18 Đinh Thị Khánh Linh 15/07/2009 7B1
19 Đinh Quang Minh 28/11/2009 7B1
20 Nguyễn Ngô Tuấn Minh 15/11/2009 7B1
21 Nguyễn Trần Bảo Minh 05/05/2009 7B1
22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09/04/2009 7B1
23 Cam Thị Nhân 18/01/2009 7B1
24 Đỗ Minh Nhất 11/11/2009 7B1
25 Hoàng Thị Kim Oanh 17/07/2009 7B1
26 Nguyễn Thái Sơn 11/01/2009 7B1
27 Hoàng Phương Thảo 28/11/2009 7B1
28 Lê Phương Thảo 08/07/2009 7B1
29 Trần Phương Thảo 11/07/2009 7B1
30 Vũ Hoài Thu 06/01/2009 7B1
31 Hà Chiến Thuật 27/07/2009 7B1
32 Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/04/2009 7B1
33 Hoàng Văn Thuyết 17/03/2009 7B1
34 Đỗ Thị Anh Thư 24/10/2009 7B1
35 Mai Thị Ánh Tuyết 04/09/2009 7B1
36 Tô Hoàng Bảo Vân 06/12/2009 7B1
37 Vi Khánh Vân 10/06/2009 7B1
38 Lê Công Vinh 07/09/2009 7B1
39 Đỗ Hoàng Hải Yến 30/03/2009 7B1
40 Hoàng Tuấn Anh 15/05/2009 7B2
41 Mạc Thị Lan Anh 02/08/2009 7B2
42 Trần Tiến Anh 25/02/2009 7B2
43 Đỗ Anh Chiến 18/03/2009 7B2
44 Hoàng Hải Cúc 28/01/2009 7B2
45 Đinh Văn Dũng 09/01/2009 7B2
46 Vũ Anh Dũng 03/07/2009 7B2
47 Hoàng Đức Duy 07/09/2008 7B2
48 Hoàng Tiến Gần 18/07/2009 7B2
49 Vương Ngọc Hải 03/08/2009 7B2
50 Nguyễn Hà Bảo Hân 24/07/2009 7B2
51 Mạc Đình Huy 21/02/2009 7B2
52 Nông Văn Huy 03/12/2008 7B2
53 Trịnh Lan Hương 11/08/2009 7B2
54 Nguyễn Văn Kiêm 01/05/2009 7B2
55 Nguyễn Hoàng Lâm 31/10/2009 7B2
56 Nguyễn Văn Lập 10/08/2009 7B2
57 Mạc Thị Diệu Ly 23/10/2009 7B2 8h00-8h30
58 Hoàng Thị Mời 02/11/2009 7B2
59 Trần Thảo Nguyên 22/08/2009 7B2
60 Vũ Thanh Nhàn 17/07/2009 7B2
61 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 02/09/2009 7B2
62 Hoàng Đức Tài 04/06/2009 7B2
63 Hoàng Tiến Tài 22/10/2009 7B2
64 Hoàng Văn Tài 11/08/2009 7B2
65 Hoàng Trọng Thông 12/10/2009 7B2
66 Hoàng Thu Thủy 28/03/2009 7B2
67 Hoàng Thị Minh Thư 17/08/2009 7B2
68 Tô Thị Minh Thư 16/10/2009 7B2
69 Hoàng Văn Toàn 04/01/2009 7B2
70 Mạc Tiến Tới 16/10/2009 7B2
71 Nguyễn Thị Tú 26/09/2009 7B2
72 Mai Đức Uyn 14/01/2009 7B2
73 Phạm Thị Khánh Vân 05/03/2009 7B2
74 Nguyễn Thị Vẫn 11/02/2009 7B2
75 Hoàng Phúc Yên 21/10/2009 7B2
76 Đỗ Gia Bảo 09/06/2009 7B3
77 Đỗ Gia Bảo 10/07/2009 7B3
78 Trần Hoàng Gia Chinh 05/01/2009 7B3
79 Hoàng Văn Chức 19/05/2009 7B3
80 Hoàng Đình Diện 22/02/2008 7B3
81 Phạm Hoàng Doanh 29/04/2009 7B3
82 Đỗ Anh Dũng 06/06/2009 7B3
83 Hoàng Xuân Duy 28/08/2009 7B3
84 Phúc Văn Đến 11/06/2008 7B3
85 Hoàng Ngọc Điền 19/06/2009 7B3
86 Ma Thị Gấm 02/04/2009 7B3
87 Nông Mạnh Hùng 14/12/2009 7B3
88 Lù Trung Khải 07/09/2009 7B3
89 Hoàng Duy Khánh 20/03/2009 7B3
90 Nông Thị Lam 30/05/2009 7B3
91 Nông Mai Lan 27/11/2009 7B3
92 Nguyễn Thị Liễu 21/03/2009 7B3
93 Hoàng Thị Hương Mây 15/08/2009 7B3
94 Hoàng Hải Nam 20/11/2009 7B3
95 Triệu Phong Nam 28/05/2009 7B3
96 Hoàng Thị Kim Ngân 10/10/2009 7B3
97 Hoàng Thúy Ngọc 10/09/2009 7B3
98 Hà Trung Nguyên 13/11/2009 7B3
99 Hoàng Trung Nguyên 11/09/2009 7B3
100 Nguyễn Yến Nhi 07/09/2009 7B3
101 Nông Thị Kim Oanh 24/09/2009 7B3
102 Lương Như Quỳnh 06/01/2009 7B3
103 Hoàng Thị Thiệp 29/10/2009 7B3
104 Đỗ Thị Minh Thúy 23/01/2009 7B3
105 Vi Mai Thúy 09/02/2009 7B3
106 Hà Thị Thuyên 24/01/2009 7B3
107 Lã Vĩnh Tiến 27/04/2009 7B3
108 Đỗ Trần Mai Trang 10/09/2009 7B3
109 Nguyễn Đức Triệu 24/11/2009 7B3
110 Nguyễn Thanh Trúc 14/10/2008 7B3
111 Nông Tiến Việt 29/07/2009 7B3
112 Lương Thế Vỹ 23/10/2009 7B3
113 Lương Thị Xuyến 04/11/2009 7B3 8h30-9h00
114 Lù Hoàng Bảo 16/10/2009 7B4
115 Bế Đức Bình 22/02/2009 7B4
116 Nông Bảo Châu 22/08/2009 7B4
117 Nguyễn Tùng Chi 26/10/2009 7B4
118 Bùi Hiền Diệu 06/02/2009 7B4
119 Nông Tiến Diệu 11/08/2009 7B4
120 Đinh Thị Ngọc Doanh 11/09/2009 7B4
121 Hoàng Vũ Duy 22/11/2009 7B4
122 Vũ Anh Điệp 09/06/2009 7B4
123 Hoàng Văn Hải 14/05/2009 7B4
124 Hoàng Thúy Hằng 06/08/2009 7B4
125 Vi Thị Kim Huệ 07/04/2009 7B4
126 Hoàng Hữu Khải 17/06/2009 7B4
127 Doãn Đăng Khôi 30/10/2009 7B4
128 Hoàng Tuấn Kiệt 10/05/2008 7B4
129 Hoàng Thị Hồng Mây 07/12/2009 7B4
130 Mai Thảo My 10/08/2009 7B4
131 Hoàng Trung Nguyên 28/08/2009 7B4
132 Nguyễn Ánh Nhi 23/11/2009 7B4
133 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/11/2009 7B4
134 Hoàng Văn Phương 20/07/2007 7B4
135 Mạc Hà Phương 01/03/2009 7B4
136 Nguyễn Hà Phương 09/02/2009 7B4
137 Nguyễn Minh Phương 28/07/2009 7B4
138 Hoàng Minh Quân 12/10/2009 7B4
139 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/11/2009 7B4
140 Hoàng Mỹ Tâm 29/04/2009 7B4
141 Nguyễn Thu Thảo 11/04/2009 7B4
142 Nông Bích Thảo 02/10/2009 7B4
143 Hoàng Thị Thoa 20/03/2009 7B4
144 Hoàng Thị Thúy 04/07/2009 7B4
145 Vũ Thị Thư 05/12/2007 7B4
146 Hà Thị Trang 17/04/2009 7B4
147 Trần Hoàng Trang 16/12/2009 7B4
148 Nguyễn Văn Trưởng 07/06/2009 7B4
149 Hoàng Thị Bích Vui 12/09/2009 7B4
150 Hoàng Văn An 09/05/2008 8C1
151 Phạm Hà An 20/02/2008 8C1
152 Nguyễn Song Anh 16/03/2008 8C1
153 Sìn Quỳnh Anh 10/09/2008 8C1
154 Phạm Thị Thanh Chúc 16/03/2008 8C1
155 Phạm Hồng Diễm 10/09/2008 8C1
156 Nguyễn Đăng Dương 26/11/2008 8C1
157 Mạc Trà Giang 03/02/2008 8C1
158 Nguyễn Việt Hoàng 19/10/2008 8C1
159 Lê Hữu Hùng 12/01/2008 8C1
160 Đinh Thế Huy 05/02/2008 8C1
161 Hoàng Nhật Huy 04/07/2008 8C1
162 Lý Quốc Hưng 01/01/2008 8C1
163 Nguyễn An Khánh 13/01/2008 8C1
164 Nông Thị Lim 07/07/2008 8C1
165 Nguyễn Tấn Lộc 14/12/2008 8C1
166 Ma Thúy Mùi 18/08/2008 8C1
167 Ma Phương My 22/12/2008 8C1
168 Đỗ Bảo Ngọc 10/11/2008 8C1
169 Hoàng Trung Nguyên 11/11/2008 8C1 9h00-9h30
170 Dương Thị Hồng Nhung 21/05/2008 8C1
171 Cam Thảo Như 18/12/2008 8C1
172 Hoàng Thị Khánh Như 06/06/2008 8C1
173 Nguyễn Thanh Phương 24/01/2008 8C1
174 Vũ Mạnh Tài 11/01/2008 8C1
175 Hà Đức Thịnh 02/03/2008 8C1
176 Đỗ Đức Toàn 31/05/2008 8C1
177 Kim Đình Toàn 07/12/2008 8C1
178 Hà Thị Hoàng Trang 29/08/2008 8C1
179 Hoàng Thị Thu Trang 17/01/2008 8C1
180 Nông Thanh Trúc 08/01/2008 8C1
181 Nguyễn Thanh Việt 08/03/2008 8C1
182 Hoàng Anh 24/01/2008 8C2
183 Nguyễn Hải Anh 17/08/2008 8C2
184 Hoàng Văn Bằng 08/04/2008 8C2
185 Hoàng Thị Châm 07/12/2008 8C2
186 Hoàng Hải Duy 26/05/2008 8C2
187 Hoàng Quốc Duy 01/10/2008 8C2
188 Nguyễn Thái Duy 05/06/2008 8C2
189 Trần Hoàng Kỳ Duyên 29/02/2008 8C2
190 Phạm Phương Định 21/09/2008 8C2
191 Nguyễn Thị Hương Giang 29/05/2008 8C2
192 Mai Hồng Hải 10/10/2008 8C2
193 Nguyễn Trung Hiếu 17/12/2008 8C2
194 Nguyễn Việt Hoàn 19/11/2008 8C2
195 Nguyễn Bích Huệ 20/10/2008 8C2
196 Lý Lan Hương 17/01/2008 8C2
197 Hoàng Duy Khoa 09/04/2008 8C2
198 Hoàng Thị Bích Lim 20/07/2008 8C2
199 Hoàng Mỹ Linh 09/02/2008 8C2
200 Hoàng Thị Lũy 24/08/2008 8C2
201 Hoàng Văn Lưu 23/07/2008 8C2
202 Hoàng Thị Mai 01/06/2008 8C2
203 Đinh Tiến Mạnh 22/09/2008 8C2
204 Phạm Doanh Ngọc 11/12/2007 8C2
205 Phạm Hoàng Ngọc Nhi 29/08/2008 8C2
206 Lý Thị Nhì 15/08/2008 8C2
207 Dương Văn Quyền 04/09/2008 8C2
208 Đỗ Minh Thư 18/07/2008 8C2
209 Hoàng Thị Hoài Thương 09/01/2008 8C2
210 Trịnh Hải Thượng 06/02/2008 8C2
211 Tống Văn Tiệp 28/04/2007 8C2
212 Hoàng Thị Trinh 26/06/2008 8C2
213 Hoàng Mạnh Trường 18/07/2008 8C2
214 Hoàng Trung Tuyển 25/08/2008 8C2
215 Nguyễn Phương Anh 30/10/2008 8C3
216 Hứa Hoàng Bách 18/09/2008 8C3
217 Nguyễn Ngọc Bảo 29/07/2008 8C3
218 Hoàng Ngọc Châu 02/09/2008 8C3
219 Hoàng Thị Cúc 14/05/2005 8C3
220 Hoàng Mỹ Duyên 01/11/2008 8C3
221 Mạc Văn Dưỡng 31/07/2008 8C3
222 Nguyễn Văn Giang 14/02/2008 8C3 9h30-10h00
223 Hoàng Tuấn Hà 26/07/2008 8C3
224 Hoàng Thị Khánh Hè 01/08/2008 8C3
225 Phạm Thị Hòa 06/01/2008 8C3
226 Trịnh Việt Hoàng 24/01/2008 8C3
227 La Đức Hội 20/02/2008 8C3
228 Hà Văn Kiêm 22/07/2006 8C3
229 Nông Hải Lâm 04/12/2008 8C3
230 Hoàng Quang Linh 29/08/2008 8C3
231 Nguyễn Thị Linh 06/03/2008 8C3
232 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/10/2008 8C3
233 Hoàng Thị Miền 20/03/2008 8C3
234 Trăng Thị Mít 21/12/2008 8C3
235 Phạm Ngọc Nam 04/12/2008 8C3
236 Hoàng Đức Nhật 25/12/2008 8C3
237 Đinh Thị Ngọc Nhung 16/12/2008 8C3
238 Nguyễn Thị Nhung 03/12/2005 8C3
239 Hoàng Thị Phấn 22/09/2008 8C3
240 Nguyễn Hoàng Quân 17/06/2008 8C3
241 Nguyễn Thị Thủy 10/08/2006 8C3
242 Lù Văn Tiến 06/11/2007 8C3
243 Hoàng Trung Tính 12/06/2008 8C3
244 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/10/2008 8C3
245 Hoàng Thị Thanh Trúc 15/11/2008 8C3
246 Trần Anh Tú 05/06/2008 8C3
247 Hoàng Đức Vốn 05/04/2008 8C3
248 Sằm Thị Yến Vy 30/11/2008 8C3
249 Nguyễn Vân Anh 05/11/2008 8C4
250 Hứa Thái Bảo 04/01/2008 8C4
251 Vương Ánh Chi 23/10/2008 8C4
252 Đinh Trần Chiến 27/04/2008 8C4
253 Phúc Trung Dành 14/04/2008 8C4
254 Hoàng Thị Diễm 05/07/2008 8C4
255 Hoàng Ngọc Diệp 07/10/2008 8C4
256 Lý Công Du 19/04/2007 8C4
257 Lý Hoàng Đăng 06/11/2008 8C4
258 Vũ Duy Hiếu 27/08/2008 8C4
259 Hoàng Thanh Hoài 19/02/2008 8C4
260 Phạm Thu Hoài 29/01/2008 8C4
261 Hà Phương Huệ 01/03/2008 8C4
262 Hà Thị Huyền 11/01/2008 8C4
263 Hoàng Văn Khanh 09/10/2007 8C4
264 Hoàng Gia Khiêm 10/07/2008 8C4
265 Nguyễn Thị Mỹ Loan 12/11/2008 8C4
266 Hoàng Phước Long 26/11/2008 8C4
267 Hoàng Quỳnh Ly 11/12/2008 8C4
268 Mạc Cẩm Ly 19/05/2008 8C4
269 Bùi Hà My 02/07/2008 8C4
270 Hoàng Văn Nam 02/05/2006 8C4
271 Hoàng Phương Nhẫn 13/09/2008 8C4 10h00-10h30
272 Hoàng Hà Nhi 06/06/2008 8C4
273 Nguyễn Tiệm Nhung 10/01/2008 8C4
274 Nguyễn Thị Minh Phương 11/06/2008 8C4
275 Tăng Thị Hồng Quyên 07/01/2008 8C4
276 Trịnh Văn Quyến 03/12/2008 8C4
277 Nguyễn Quang Tiến 16/08/2008 8C4
278 Nguyễn Việt Toàn 01/01/2008 8C4
279 Hoàng Thị Trang 08/04/2008 8C4
280 Hoàng Văn Tuệ 23/06/2008 8C4
281 Đặng Thị Vui 07/02/2008 8C4
282 Hoàng Hồng Xiêm 07/08/2008 8C4
283 Hoàng Tuấn Anh 23/10/2007 9D1
284 Hoàng Văn Biên 26/11/2007 9D1
285 Mạc Thị Thanh Bình 14/05/2007 9D1
286 Hoàng Văn Chiến 12/01/2007 9D1
287 Hoàng Mạnh Dũng 18/10/2007 9D1
288 Hoàng Minh Đức 27/11/2007 9D1
289 Chu Hoàng Giang 19/09/2007 9D1
290 Lê Hải Giang 07/11/2007 9D1
291 Nguyễn Thị Diệu Hằng 11/12/2007 9D1
292 Đặng Trung Hiếu 23/08/2007 9D1
293 Hà Hiếu Khiêm 07/09/2007 9D1
294 Nguyễn Thị Lệ 01/01/2007 9D1
295 Đỗ Nhật Linh 19/07/2007 9D1
296 Hoàng Diệu Linh 13/10/2007 9D1
297 Hoàng Thị Mai Linh 19/10/2007 9D1
298 Phạm Hoàng Linh 16/02/2007 9D1
299 Trần Thị Khánh Linh 05/05/2007 9D1
300 Nguyễn Văn Lừng 18/04/2007 9D1
301 Lương Thảo Ly 23/09/2007 9D1
302 Đinh Kim Ngân 26/08/2007 9D1
303 Lương Thị Thúy Ngân 04/10/2007 9D1
304 Lù Hà Như 25/05/2007 9D1
305 Vi Quỳnh Như 26/03/2007 9D1
306 Nông Thị Phương 05/11/2007 9D1
307 Phạm Thanh Phương 20/07/2007 9D1
308 Vũ Thành Quang 09/07/2007 9D1
309 Nguyễn Bảo Thái 07/07/2007 9D1 10h30-11h00
310 Lê Phương Thảo 24/07/2007 9D1
311 Nguyễn Minh Thư 21/01/2007 9D1
312 Đỗ Thanh Trúc 11/09/2007 9D1
313 Nguyễn Quốc Trung 03/12/2007 9D1
314 Đỗ Quang Trường 24/04/2007 9D1
315 Đoàn Thị Vân 27/01/2007 9D1
316 Hoàng Thị Hồng Xiêm 25/07/2007 9D1
317 Lộc Mạc Xuyến 21/11/2007 9D1
318 Hoàng Ngọc Ánh 13/08/2007 9D2
319 Hoàng Thị Ánh Chi 20/11/2007 9D2
320 Phạm Quỳnh Chi 09/08/2007 9D2
321 Lương Minh Chiến 16/06/2007 9D2
322 Nông Thị Minh Chuyên 04/08/2007 9D2
323 Nông Thị Diễm 04/11/2007 9D2
324 Hoàng Thị Hồng Diên 17/03/2007 9D2
325 Tăng Thị Diệp 03/02/2007 9D2
326 Nguyễn Mạnh Lê Du 23/04/2007 9D2
327 Hoàng Hải Dương 25/11/2007 9D2
328 Nông Thành Đạt 28/09/2007 9D2
329 Trăng Thu Đầm 22/05/2007 9D2
330 Hà Trung Đức 29/12/2007 9D2
331 Lý Thị Hạnh 26/02/2007 9D2
332 Đặng Chí Hân 25/10/2007 9D2
333 Hoàng Đăng Hân 15/09/2007 9D2
334 Lưu Hoàng Hiển 24/08/2007 9D2
335 Nguyễn Việt Hoàng 23/02/2007 9D2
336 Hoàng Quang Huy 18/07/2007 9D2
337 Trăng Thu Huyền 25/10/2007 9D2
338 Phạm Công Khoa 02/09/2007 9D2
339 Hoàng Văn Kiệm 26/11/2007 9D2
340 Trăng Hà Linh 04/10/2007 9D2
341 Nguyễn Hoàng Long 01/12/2007 9D2
342 Hà Thị Trà My 16/09/2007 9D2
343 Hoàng Thị Nét 15/07/2007 9D2
344 Đinh Thị Hồng Ngọc 20/02/2007 9D2
345 Vũ Hoàng Ngọc 28/04/2007 9D2
346 Ma Thị Nhớ 27/06/2007 9D2
347 Vi Việt Phóng 03/01/2007 9D2
348 Lưu Nguyễn Phúc 26/12/2007 9D2
349 Hoàng Lệ Quyên 04/07/2007 9D2
350 Nguyễn Hoàng Thành 23/12/2007 9D2
351 Nguyễn Trung Thực 02/08/2007 9D2
352 Nguyễn Trịnh Bảo Trâm 02/07/2007 9D2
353 Ma Thị Tươi 17/06/2006 9D2
354 Hoàng Thị Mai Chi 16/10/2007 9D3
355 Hoàng Thị Thu Diễm 15/06/2007 9D3
356 Lương Thị Ngọc Diễm 28/10/2007 9D3
357 Nông Thị Diện 21/10/2007 9D3
358 Hoàng Thị Diều 18/06/2007 9D3
359 Hoàng Văn Du 05/07/2007 9D3
360 Hoàng Văn Dũng 08/01/2007 9D3
361 Hoàng Đức Duy 12/10/2007 9D3
362 Nguyễn Hoàng Đức 05/11/2007 9D3
363 Phạm Hương Giang 03/01/2007 9D3
364 Hoàng Thị Hiến 29/07/2007 9D3
365 Hoàng Thị Hoài 04/06/2007 9D3
366 Lương Việt Hoàng 27/09/2007 9D3
367 Hoàng Thị Hoè 07/01/2007 9D3
368 Nguyễn Thị Thu Huyện 17/09/2007 9D3
369 Hoàng Quốc Khánh 02/09/2007 9D3
370 Hoàng Nhật Linh 28/01/2007 9D3
371 Nguyễn Thị Phương Linh 18/09/2007 9D3 11h00-11h30
372 Hà Thị Lụa 27/03/2007 9D3
373 Lương Bích Ngọc 02/12/2007 9D3
374 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/09/2007 9D3
375 Vi Thanh Nhài 01/12/2007 9D3
376 Nguyễn Thị Nhi 29/08/2007 9D3
377 Hoàng Huyền Nhung 05/09/2007 9D3
378 Vũ Thị Nhung 17/09/2007 9D3
379 Hoàng Văn Thành 07/08/2007 9D3
380 Phạm Phương Thảo 09/10/2007 9D3
381 Hoàng Văn Tiến 15/04/2007 9D3
382 Mạc Trung Tiến 03/12/2007 9D3
383 Vũ Thành Trung 02/11/2007 9D3
384 Phạm Thanh Tùng 21/12/2007 9D3
385 Nguyễn Thị Tuyết 21/07/2007 9D3
386 Ma Hoàng Tuyệt 02/09/2005 9D3
387 Hoàng Tố Uyên 15/07/2007 9D3
388 Nông Thị Ánh Vân 14/12/2007 9D3
389 Nguyễn Ngọc Yến Vy 28/10/2007 9D3
    Đồng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2021
    HIỆU TRƯỞNG
    HOÀNG NGỌC CHUNG

Tác giả: Ban biên tập

Số : Thư ngỏ

Tên : Thư ngỏ vận động tài rợ

Ngày ban hành: 14/09/2023

Số : 51/KH-THCSĐY

Tên : Hồ sơ vận động tài trợ năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống kê

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay259
  • Tháng hiện tại9,997
  • Tổng lượt truy cập1,089,379
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây