CHI BỘ ĐẢNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Chung
Điện thoại:0914002969
Email: hnchung.bacquang@hagiang.edu.vn
Bí thư chi bộ
Đại học sư phạm Toán
Hoàng Ngọc Chung
2 Đào Hồng Hải
Điện thoại:0946198115
Email: daohonghai.thcsdy@hagiang.edu.vn
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Đào Hồng Hải
3 Mai Văn Tình
Điện thoại:0944919982
Email: maivantinh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Ủy viên BCH Mai Văn Tình
4 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0372996350
Email: nguyenhuuthanh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Ủy viên BCH Nguyễn Hữu Thành
5 Nguyễn Thị Út Liên
Điện thoại:0948601066
Email: Nguyenthiutlien.thcsdy@hagiang.edu.vn
Ủy viên BCH Nguyễn Thị Út Liên
BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Chung
Điện thoại:0914002969
Email: hnchung.bacquang@hagiang.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học sư phạm Toán
Hoàng Ngọc Chung
2 Đào Hồng Hải
Điện thoại:0946198115
Email: daohonghai.thcsdy@hagiang.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Đại Học
Đào Hồng Hải
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai Văn Hùng
Điện thoại:0941037116
0981691115
Email: maivanhung.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổ trưởng tổ KHTN.
Đại học sư phạm Toán; Cao đẳng sư phạm Toán - Tin
Mai Văn Hùng
2 Đinh Văn Thành
Điện thoại:0915213717
Email: dinhvanthanh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
Đinh Văn Thành
3 Đỗ Văn Trọng
Điện thoại:0918837541
Email: dovantrong.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm toán
Đỗ Văn Trọng
4 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0943367329
Email: nguyenvandung.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Toán
Nguyễn Văn Dũng
5 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:0974077341
Email: nguyenthihue@dongyen.edu.vn
Giáo viên
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Huệ
6 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:0945309328
Email: nguyenvanphong.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Toán - Lí
Nguyễn Văn Phong
7 Lê Văn Quý
Điện thoại:0943367315
Email: levanquy.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Tiếng Anh
Lê Văn Quý
8 Nguyễn Thị Út Liên
Điện thoại:0948601066
Email: Nguyenthiutlien.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Sinh
Nguyễn Thị Út Liên
9 Nông Thị Nậm
Điện thoại:0918688397
0918688397
Email: nongthinam.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Toán - Tin
Nông Thị Nậm
10 Đỗ Thị Thu Trang
Điện thoại:0912181628
0912181628
Email: dothithutrang.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Hóa
Đỗ Thị Thu Trang
11 Hoàng Thị Hoa
Điện thoại:0917866806
0917866806
Email: hoangthihoa.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Sinh
Hoàng Thị Hoa
12 Nguyễn Thị Thuyên
Điện thoại:0949825804
Email: nguyenthithuyen.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Toán
Nguyễn Thị Thuyên
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai Văn Tình
Điện thoại:0944919982
Email: maivantinh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Sử
Mai Văn Tình
2 Nguyễn Viết Sính
Điện thoại:0916108553
Email: nguyenvietsinh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
Cán bộ biệt phái trung tâm học tập cộng đồng
ĐH chính trị
Nguyễn Viết Sính
3 Hoàng Thị Nhiên
Điện thoại:0836165426
Email: hoangthinhien.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Văn
Hoàng Thị Nhiên
4 Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại:0943367518
Email: nguyenphuongthao.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Văn
Nguyễn Phương Thảo
5 Trương Thị Hiền
Điện thoại:0914025586
Email: truongthihien.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Sử
Trương Thị Hiền
6 Nguyễn Đức Hậu
Điện thoại:0919474616
Email: nguyenduchau.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP Thể Dục
Nguyễn Đức Hậu
7 Mai Hoàng Duy
Điện thoại:0822216762
Email: maihoangduy.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Mĩ Thuật
Mai Hoàng Duy
8 Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại:0815437018
Email: nguyenthitam.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Thể Dục
Nguyễn Thị Tâm
9 Nguyễn Văn Tiềm
Điện thoại:0837885997
Email: nguyenvantiem.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Âm nhạc
Nguyễn Văn Tiềm
10 Đỗ Hồng Hà
Điện thoại:0947730476
Email: dohongha.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổ trưởng tổ KHXH, Giáo viên
Đại học sư phạm Văn
Đỗ Hồng Hà
11 Đỗ Mạnh Việt
Điện thoại:0916799717
Email: domanhviet.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Mĩ Thuật
Đỗ Mạnh Việt
12 Hoàng Thị Hương
Điện thoại:0941038900
Email: hoangthihuong.thcsdy@hagiang.edu.vn
GV giảng dạy
Đại học sư phạm Địa Lý
Hoàng Thị Hương
13 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:0858470433
Email: nguyenthithuy@dongnyen.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thủy
TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Chung
Điện thoại:0914002969
Email: hnchung.bacquang@hagiang.edu.vn
Hiệu Trưởng
ĐHSP Toán
Hoàng Ngọc Chung
2 Đào Hồng Hải
Điện thoại:0946198115
Email: daohonghai.thcsdy@hagiang.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
ĐHSP Toán
Đào Hồng Hải
3 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0916399548
Email: nguyenhuuthanh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổ trưởng tổ Văn Phòng
GVCN
ĐHSP Hóa
Nguyễn Hữu Thành
4 Hoàng Văn Thanh
Điện thoại:0918936887
Email: hoangvanthanh.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổ trưởng
Kế Toán
Đại Học
Hoàng Văn Thanh
5 Hoàng Thị Vươn
Điện thoại:0943367026
Email: hoangthivuon.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổng phụ trách đội
DHSP Tiếng Anh
Hoàng Thị Vươn
6 Phạm Thị Mỳ
Điện thoại:0984976399
Hành chính - Tạp vụ
Không
Phạm Thị Mỳ
7 Vũ Văn Lâm
Nhân Viên - Bảo vệ
Không
Vũ Văn Lâm
TỔ CHỨC ĐỘI TNTP HCM
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Vươn
Điện thoại:0943367026
Email: hoangthivuon.thcsdy@hagiang.edu.vn
Tổng phụ trách Đội Hoàng Thị Vươn
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Chung
Điện thoại:0914002969
Email: hnchung.bacquang@hagiang.edu.vn
Chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025
Đại Học
Hoàng Ngọc Chung
2 Đào Hồng Hải
Điện thoại:0946198115
Email: daohonghai.thcsdy@hagiang.edu.vn
Phó hiệu trưởng; thành viên hội đồng trường
Đại Học
Đào Hồng Hải
BCH CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Hồng Hải
Điện thoại:0946198115
Email: daohonghai.thcsdy@hagiang.edu.vn
Chủ tịch công đoàn trường Đào Hồng Hải
2 Nguyễn Đức Hậu
Điện thoại:0919474616
Email: nguyenduchau.thcsdy@hagiang.edu.vn
Phó chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Đức Hậu
3 Hoàng Thị Nhiên
Điện thoại:0836165426
Email: hoangthinhien.thcsdy@hagiang.edu.vn
Trưởng ban nữ công Hoàng Thị Nhiên
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ
1 Đỗ Sơn Hải
Hiệu trưởng 2004-2012 Đỗ Sơn Hải
2 Nguyễn Ngọc Thuyết
Hiệu trưởng 2013-2018 - P. Hiệu trưởng 2005-2012 Nguyễn Ngọc Thuyết
3 Vũ Ngọc Hân
P.Hiệu trưởng 2004-2006 Vũ Ngọc Hân
4 Nguyễn Doãn Thiện
P.Hiệu trưởng 2009-2010 Nguyễn Doãn Thiện
5 Nguyễn Thị Minh Hồng
P.Hiệu trưởng 2012-2014 Nguyễn Thị Minh Hồng
6 Đào Hồng Hải
P.Hiệu trưởng từ tháng 5-7/2005 P.Hiệu trưởng từ 2015 đến nay
Đại học sư phạm Vật lí
Đào Hồng Hải
Tổng phụ trách đôi TPTP HCM qua các thời kỳ
7 Đỗ Hồng Hà
Điện thoại:0947730476
Tổng phụ trách Đội 2005-2007 Đỗ Hồng Hà
8 Hoàng Thúy Nga
Điện thoại:0853979087
Tổng phụ trách Đội 2008-2011 Hoàng Thúy Nga
9 Mai Hoàng Duy
Điện thoại:0822216762
Tổng phụ trách Đội 2012-7/2019 Mai Hoàng Duy
10 Hoàng Thị Vươn
Điện thoại:0943367026
Tổng phụ trách Đội: -Từ 8/2019 đến 7/2020 -Từ 9/2021 đến nay Hoàng Thị Vươn
11 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0946824389
Tổng phụ trách Đội từ 8/2020 đến 8/2021 Nguyễn Văn Hùng
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
1 Trần Văn Dũng
Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trần Văn Dũng
Nguyên quản lý, GV, NV công tác tại trường THCS Đồng Yên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Nguyên quản lý, GV, NV công tác tại trường THCS Đồng Yên
1 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0946824389
Email: nguyenvanhung.thcsdy@hagiang.edu.vn
Giáo viên
CĐSP Văn
Nguyễn Văn Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây