7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4Aq14fyqHRZl5JyVTzM1OwCUVF/XGly3xcsXkkJRQ9ZNj
Thông báo họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2014 - 2015
Thông báo
0

Thông báo họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2014 - 2015

Nhà trường trân trọng thông báo tới quý phụ huynh học sinh của trường THCS Đồng Yên ngày 16/9/2014 này trường họp phụ huynh học sinh đầu năm thời gian 14h30 phút. Họp phụ huynh học sinh đầu năm nhà trường thông qua các thông báo tổng kết kết quả cuối năm học trước, tình hình học sinh đầu năm, GVCN thông báo các vấn đề chung của lớp, riêng từng học sinh để phụ huynh học sinh kết hợp với nhà trường hoàn thành tốt năm học 2014 - 2015.

Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm gửi giấy mời đến phụ huynh của lớp