7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4Aq14fyqHRZl5JyVTzM1OwCVsMmHTSsJE9Ia2eqJn7IE|
Thông báo điều chỉnh thông tin trên phần mềm Vnedu
Thông báo
0

Thông báo điều chỉnh thông tin trên phần mềm Vnedu

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý hồ sơ học sinh thống nhất các số liệu so với đầu năm học. Trường THCS Đồng Yên yêu cầu các Đ/c thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu GV giảng dạy thực hiện báo giảng trên phần mềm vnedu từ 01/12/2014. Lưu ý: Riêng chủ đề tự chọn để báo giảng sau, đợi phần mềm hoàn thiện.
- Các dữ liệu thông tin nhân sự khi cập nhật từ Pmis lên Vnedu bị thiếu, sai khác đề nghị các đ/c kiểm tra và sửa và thông báo lại.
- Mục số điện thoại trong thông tin nhân sự: Nếu có số Vinaphone -> Ưu tiên nhập vào mục số di động.
- GVCN: Điều chỉnh nơi sinh của học sinh thống nhất ghi (Bắc Quang - Hà Giang):Lưu ý Giữa chữ Quang và chữ Hà có 1 ký tự trắng (Hai bên dấu gạch nối)
- Các lớp cần điều chỉnh: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 7A2, 7A3, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1 (Chữ không đồng nhất), 9A2, (Giáo viên chủ nhiệm lưu ý thực hiện, không viết tắt)