7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4AoXrA3QiG2CxsNXt5D6GCq/v6BgiFLS/ZFYp5WXrvTY9
Kế hoạch thi Olympic toán tuổi thơ cấp trường năm 2014-2015
0

Kế hoạch thi Olympic toán tuổi thơ cấp trường năm 2014-2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Olympic Toán tuổi thơ cấp trường  năm học 2014-2015

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo môi trường, phương pháp dạy – học tích cực nhằm đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

- Tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các học sinh trong toàn trường;

- Tạo cơ hội để các thầy giáo, cô giáo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. ĐỐI TƯỢNG

Là học sinh THCS đang học lớp 6,7, 8 ở trường THCS Đồng Yên được các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy lựa chọn.

3. MÔN THI

- Toán lớp 6,7,8.

4. ĐƠN VỊ DỰ THI

 Mỗi khối lớp thành lập hai đội thi.  

5. SỐ LƯỢNG THÍ SINH

Mỗi đội có 06 thí sinh tham dự ( Mỗi khối có 12 thí sinh tham gia)

Mỗi đoàn nhiều nhất có 12 thí sinh.

Mỗi đội 01 Trưởng nhóm, 01 Thư ký, 01 Lãnh đội có chuyên môn là Toán THCS. Trưởng đoàn, Lãnh đội có trách nhiệm tham gia các hoạt động chuyên môn do Ban tổ chức phân công và quản lý học sinh của đoàn mình trong suốt thời gian tổ chức Olympic.

6. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Olympic Toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014 – 2015 gồm 02 phần thi:

- Phần thi Cá nhân:

- Phần thi tiếp sức Đồng đội:

(Cụ thể theo Điều lệ Olympic Toán tuổi thơ cấp trường  năm học 2014-2015)

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm: Tại sân trường THCS Đồng Yên.

Thời gian: Từ chiều ngày 11tháng 12 năm 2014.

+ Khai mạc:                     13 giờ 30 phút

+ Phần thi tiếp sức Đồng đội: Từ  14 giờ 00 phút đến    14 giờ 30 phút 

+ Phần thi Cá nhân:                 Từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

(Thời gian giữa các phần thi, khai mạc có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế của ngày thi nhưng đảm bảo thời gian thi của các phần thi là 30 phút)

- Tổng kết, trao giải: Thứ 2 ngày 15/11/2014 ( Trao giải vào tiết chào cờ).

 8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

a) Hồ sơ đăng ký của mỗi khối gồm:

- Bản đăng ký tham dự Olympic Toán tuổi thơ cấp trường. (Có mẫu)

- Bản đăng ký danh sách học sinh tham dự Olympic Toán tuổi thơ cấp trường (Có mẫu)

b) Thời gian nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ về chuyên môn nhà trường theo địa chỉ 2dongyen.bacquang@hagiang.edu, hạn nộp 5/10/2014.

9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Chuyên môn nhà trường: Chủ trì chịu trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch, Điều lệ Olympic Toán tuổi thơ cấp trường.

- Thành lập Ban tổ chức Olympic Toán tuổi thơ cấp trường.

- Xây dựng dự toán kinh phí trình hiệu trưởng phê duyệt.

- Thành lập Ban ra đề, coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả Olympic Toán tuổi thơ cấp trường.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của giáo viên được phụ trách, tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ tổ chức thi cấp trường.

- Giải quyết các kiến nghị của các giáo viên (nếu có).

- Tổ chức đánh giá tổng kết, trao giải và báo cáo kết quả Olympic Toán tuổi thơ cấp trường với các cấp có thẩm quyền.

b) Bộ phận Tài vụ nhà trường

- Phối hợp cùng Tổ chuyên môn xây dựng dự toán kinh phí Olympic Toán tuổi thơ cấp trường báo cáo hiệu trưởng phê duyệt.

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán kinh phí của các bộ phận, cá nhân liên quan theo đúng quy định tài chính hiện hành.

c) Tổ chức đoàn, đội

- Chuẩn bị ma két, hoa, nước uống, hệ thống điện, tăng âm, loa đài... phục vụ cho tổ chức Olympic Toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014-2015.

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ (khoảng 20’) phục vụ cho khai mạc Olympic Toán tuổi thơ cấp trường năm học 2014-2015.

- Chuẩn bị phòng thi (đối với phần thi cá nhân), mỗi phòng có 12 chỗ ngồi của thí sinh.

- Chuẩn bị sân trường để thi tiếp sức đồng đội đảm bảo vệ sinh và có bàn để thí sinh làm bài, ghế ngồi giám khảo, ghế ngồi học sinh, bục, tăng âm, loa đài, đồng hồ tính thời gian, trống.... phục vụ cho phần thi tiếp sức đồng đội.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các bộ phận có liên quan trong toàn trường  nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Minh Hồng